Susisiekti +370 685 62121

Garantija

Unijos garantija padės sumažinti sandorio riziką bei užtikrins sandorio prievolių įvykdymą. Unija įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą, jeigu klientas, už kurį unija garantavo, neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę garantijos gavėjui.

Garantijos suteikimo sąlygos: