Susisiekti +370 685 62121

Pranešimas apie priimtus sprendimus

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

2019  m. kovo  28 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Taikos pr.21B, Kaune, įvyko kredito unijos LITAS (įmonės kodas 302448934), buveinės adresas Taikos pr. 21B, Kaunas, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame priimti sprendimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Pritarta.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Pritarta.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Pritarta.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Pritarta.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Pritarta.
  6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pritarta.
  7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas. Pritarta.

Su patvirtintomis ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Taikos pr.21B, Kaune.