Susisiekti +370 685 62121

Nuo 2020 lapkričio 1-os dienos keičiasi paslaugų įkainiai!

Nariams, kurie sutinka su atnaujintais kredito unijos LITAS paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Nariai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės išdavimo ar kitos paslaugos, kuri susijusi su pakeičiamais įkainiais, sutartį iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos, t.y. iki 2020-11-01 dienos apie tai raštu informuodami kredito uniją LITAS. Laikoma, kad Narys sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos kredito unijai LITAS nepraneša, kad su jais nesutinka.

Kilus klausimų, kreipkitės tel. +370 68 62121, el. paštu labas@unijalitas.lt arba apsilankykite kredito unijoje LITAS.

PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJOS NARIAMS, EUR

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00 Eur

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00 Eur

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)

1,10 Eur

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,30 Eur

Į kitą kredito uniją (unijoje)

1,10 Eur

Į kitą kredito uniją (internetu)

0,30 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

1,10 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

0,30 Eur

Periodiniai mokėjimo pavedimai

 

VIETINIAI PERVEDIMAI  NE UNIJOS NARIAMS, EUR

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)

2,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)

15,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

15,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje)

15,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje)

30,00 Eur

GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais

0,00 Eur

Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais

0,00 Eur

Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų

0,30 Eur

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais

0,30 Eur

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

0,30 Eur

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių

0,30 Eur

 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

SĄSKAITOS TVARKYMAS

Sąskaitos atidarymas

0,00 Eur

Sąskaitos tvarkymas

0,00 Eur

Sąskaitos uždarymas

0,00 Eur

Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje)

0,30 Eur už lapą

Pažyma notarams

Nuo 10,00 Eur

VALIUTOS KEITIMAS

Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje

neteikiama

Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje

neteikiama

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS

Grynųjų pinigų išmokėjimas 

Iš sąskaitos kredito unijoje

0.6 % min. 1,00 Eur

Iš HERKUS arba KREDA kortelės kredito unijoje

1 % min. 1,00 Eur

HERKUS arba KREDA kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

Iki 300,00 Eur/mėn. nemokamai, virš 2%, min. 1,00 Eur

HERKUS arba KREDA kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

 2%, min. 3,00 Eur

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00 Eur

Į kito asmens sąskaitą

1,10 Eur

ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS

Grynaisiais pinigais unijos nariams

0,30 Eur

Internetu

0,30 Eur

Grynaisiais pinigais ne unijos nariams

1,10 Eur

KREDA KORTELĖ

Išdavimas

1,00 Eur

Sąskaitos tvarkymas

0,45 Eur

Atnaujinimas

1,00 Eur

Kortelės pakeitimas jai išsimagnetinus

0,00 Eur

Kortelės pakeitimas dėl kitų priežasčių

3,00 Eur

Kortelės likučio patikrinimas bankomate

0.6 Eur

 KORTELĖS OPERACIJŲ LIMITAI

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

Grynųjų pinigų paėmimas bankomatuose

2 000 Eur/10 operacijų per dieną

Atsiskaitymų POS terminaluose

5 000 Eur/30 operacijų per dieną

Kredito limitas

Iki 10 000 Eur

Kliento mokamos palūkanos už panaudotą kreditą

13%

Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito limitą arba debeto likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas)

30%

 

PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

VIETINIAI PERVEDIMAI UNIJŲ NARIAMS, EUR

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00 Eur

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00 Eur

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)

1,10 Eur

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,30 Eur

Į kitą kredito uniją

1,10 Eur

Į kitą kredito uniją

0,30 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

1,10 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

0,30 Eur

VIETINIAI PAVEDIMAI, NE UNIJOS NARIAMS, EUR

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)

2,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (kredito unijoje)

15,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

15,00 Eur

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (kredito unijoje)

15,00 Eur

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

Į kitas ne ES ir ne EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (kredito unijoje)

30,00 Eur

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)

0,00 Eur

GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje, eurais

0,00 Eur

Lėšos, gautos kredito unijos viduje, eurais

0,30 Eur

Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų

0,30 Eur

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, eurais

0,30 Eur

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

0,30 Eur

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių

2,00 Eur

SĄSKAITOS TVARKYMAS

Sąskaitos atidarymas

-

Sąskaitos tvarkymas

0,00 Eur

Sąskaitos uždarymas

-

Sąskaitos išrašo parengimas (kredito unijoje)

0,30 Eur už lapą

VALIUTOS KEITIMAS

Grynųjų pinigų keitimas unijos nariams kredito unijoje

neteikiama

Grynųjų pinigų keitimas ne unijos nariams kredito unijoje

neteikiama

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS

Grynųjų pinigų išmokėjimas 

Iš sąskaitos kredito unijoje

0,6 %, min. 1,00 Eur

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Į savo sąskaitą (kredito unijoje)

0,00 Eur

Į kito asmens sąskaitą

1,10 Eur

ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS

Grynaisiais pinigais unijos nariams

0,30 Eur

Internetu

0,30 Eur

Grynaisiais pinigais ne unijos nariams

1,10 Eur

 

 

 

KITA

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

KITI MOKESČIAI

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją)

10,00 Eur

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (Įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją)

12,00 Eur

Atskiro dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

3,00 Eur

Atskiro dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

12,00 Eur

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

35,00 Eur

Monetų perskaičiavimas

neteikiama

PAPILDOMA INFORMACIJA

Stojamoji įmoka

15,00 Eur

Pajinis įnašas

30,00 Eur